Garantija un atteikuma tiesības

Pirmreizējā garantijas palaišana un pieņemšana apkalpošanā

Apkures katlu uzstādīšanu var veikt jebkurš siltumtehniķis, ievērojot instrukciju un siltumtehnikas pamatprincipus – garantijas nosacījumi šajā gadījumā nemainās.

Ja tehniķim, kurš uzstāda apkures iekārtu, ir jautājumi vai neskaidrības, tad viņam ir jāsazinās ar SILDI pārstāvjiem. Pēc katla uzstādīšanas klientam ir pienākums pieteikt iekārtas nodošanu ekspluatācijā pie servisa dienesta, kas uzņemas iekārtas apkalpošanu garantijas  un pēc garantijas laikā.

“Pirmreizējā palaišana” sevī ietver hidrauliskās un elektriskās apsaites pārbaudi, pārbaudi pret rūpnieciskajiem defektiem, iekārtas iekurināšanu, katla darbības ieregulēšanu atbilstoši faktiskajiem apstākļiem (vilkme, granulu kaloritāte), klientu apmācību katla lietošanā un apkalpošanā, telefoniskas konsultācijas un nepieciešamības gadījumā defektācijas veikšanu objektā.

Garantijas talons ar servisa nosacījumiem ir pievienots pie iekārtas.

*Papildus katlu mājas automātikas vai termostatu pieslēgšanas materiālu un darba izmaksas nav iekļautas.

PAKALPOJUMU IZMAKSAS (attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanas darba dienās)

Pirmreizējā garantijas palaišana un pieņemšana apkalpošanā:

– granulu katls ar centrālo apkuri – 100.00 eur ar PVN (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai);

– granulu deglis – 80.00 – 150.00 eur ar PVN (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai);

– siltumsūknis – 100.00 – 150.00 eur ar PVN (apkures sistēmai ir jābūt uzpildītai un atgaisotai);

– telpas termostata pieslēgšana un konfigurēšana – 25.00 eur ar PVN (ja ir pieteikta pirmreizējā palaišana);

– Transporta izmaksas izbraucot uz klienta pieteikto objekta adresi – 0,50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Atbalss ielas 6, Rīga.

– Garantijas laikā defektēšanas un remantdarbu izmaksas objektā – transports 0,50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Atbalss ielas 6, Rīga. Garantijas laikā veiktie darbi klienta objektā ir bezmaksas, ja iekārta ir uzstādīta atbilstoši tehniskajām apkalpošanas prasībām.

– Pēc garantijas izsaukuma izmaksas: 50.00 eur ar PVN par pirmo darba stundu objektā + 25.00 eur ar PVN par katru nākamo + transporta izmaksas 0.50 eur ar PVN par 1km vienā virzienā rēķinot no Atbalss ielas 6, Rīga.

Papildus darbu izmaksas ir jāsaskaņo ar servisa vadītāju.

SERVISA PIETEIKUMS

Servisa gadījuma pieteikumu lūdzam iesniegt rakstiski norādot sekojošu informāciju:

-iekārtas modeli

-iekārtas iegādes darījuma dokumentus

-iekārtas ražotāja sērijas numuru

-adresi, kurā ir uzstādīta iekārta

-meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas uzstādīšanu

-meistara vārds, uzvārds, kurš ir veicis iekārtas pirmo palaišanu darbībā un nodevis iekārtu ekspluatācijā defekta apraksts

-defekta foto

Pieteikums pdf formātā šeit: SERVISA PIETEIKUMS.pdf

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – SIA „SILDI”, Bajāru iela 44, Rīga, LV-1006, 23225447, info@ac24.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „SILDI”, Atbalss ielā 6, Rīgā bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (maksimālās izmaksas, ja preci nevar atpakaļ nosūtīt pa pastu varētu būt aptuveni … EUR).

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Atteikuma veidlapa: ATTEIKUMA VEIDLAPA.pdf

PIRKUMU GROZS

close