Noteikumi un nosacījumi

Pasūtījumus vari veikt:
1) Interneta veikalā: www.ac24.lv
2) Pa tālruni 23225447
No pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 – 17.00
Preci var pasūtīt katalogā norādītajā termiņā vai kamēr tā ir pieejama noliktavā. Ja tomēr kāda no precēm ir beigusies, centīsimies to aizvietot ar līdzvērtīgu.

SILDI SIA kontaktinformācija: Atbalss iela 6, Rīga, LV-1063, Latvija, tālr. numurs: 23225447, elektroniskais pasts: info@ac24.lv

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.AC24.LV lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SILDI SIA pārdod preces, kas izvietotas www.AC24.LV interneta veikalā vietnē (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2. SILDI SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40103765482 , juridiskā adrese: Rīga, Bajāru iela 44, LV-1006, Latvija, tālr. numurs: 28388924 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina AC24.LV kā arī drukātajā katalogā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Veicot pirkumu Interneta veikalā vai izmantojot katalogu un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SILDI SIA ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

1.4. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā vai katalogā piedāvātās preces un izmanto citus SILDI SIA pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā vai izmantojot drukāto katalogu. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem kas veikti interneta veikalā vai izmantojot drukātā kataloga pasūtījuma formu.

1.6. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par interneta veikalā vai drukātā katalogā iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.7. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot AC24.LV sadaļā “pasūtīšanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar www.AC24.LV Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

2. PREČU CENAS

2.1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā vai drukātajā katalogā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā.

3. PREČU SORTIMENTS

3.1. Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas interneta veikalā un kamēr prece pieejama SILDI SIA vai piegādātāju noliktavā.

3.2. Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, SILDI SIA telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. SILDI SIA nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs veicis pasūtījumu uz preci, kas vairs nav noliktavā un SILDI SIA pircēju informējis par šo apstākli 14 kalendāro dienu laikā.

3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pasūtījumu SILDI SIA interneta veikalā var noformēt izmantojot doto saiti: www.AC24.LV. Pasūtījumu var veikt nereģistrēti pircēji. Lai atrastu vēlamo preci, var izmantot preču meklētāju vai izmantot veikala kategoriju izvēlni. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Grozā” tālāk dodoties uz “Pirkuma grozu” aizpildīt obligātos logus, izvēlēties apmaksas veidu un nospiest pogu “Apstiprināt pasūtījumu”

4.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem: bankas karti saņemot preci, veicot apmaksu ar maksājuma karti tiešsaistē, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu vai iegādāties preces līzingā.

4.3. Nākamajā solī Pircējs var izvēlēties vēlamo preču piegādes vai saņemšanas veidu.

4.4. Ievadāmās informācijas apjoms atkarīgs no izvēlētā apmaksas vai piegādes veida. Spiežot pogu “Turpināt” parādīsies pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu. Šajā solī, nepieciešamības gadījumā Pircējs var labot norādīto informāciju.

4.5. Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.

4.6. Veicot pasūtījumu telefoniski vai izmantojot elektronisko pastu, Pircējam precīzi jānorāda preces kods un pilnīgs preces nosaukums, kā arī visi personas, piegādes dati, kā arī kontaktinformācija kas nepieciešama Līguma izpildei. SILDI SIA vienpusēji var nepieņemt apstrādei pasūtījumu un lauzt Līgumu, ja Pircējs norādījis nepilnīgu informāciju par izvēlēto preci vai Pircēja datiem, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai. Telefoniski vai pa elektronisko pastu veiktos pasūtījumus nav iespējams apmaksāt ar bankas karti tiešsaistē vai internetbanku.

4.7. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā www.AC24.LV Pircējs apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu.

4.8. Atsevišķām precēm var tikt pieprasīta priekšapmaksa. Informācija par to atrodama pie preces vai pēc pasūtījuma veikšanas, SILDI SIA sazināsies ar Pircēju personīgi.

4.9. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar SILDI SIA Pirkuma noteikumiem

4.10. Ja Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot SILDI SIA klientu servisa e-pasta adresi: info@ac24.lv vai zvanot pa norādīto klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru: 23225447. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

5. PREČU SAŅEMŠANA (PIEGĀDE)

5.1. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā. Plašāk par iespējamo preču piegādes veidu un maksu var iepazīties sadaļā Piegāde

5.2. Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

5.3. Preču piegādes / saņemšanas iespējas var tikt ierobežotas atkarībā no preču izmēra un svara. Par Preču piegādes un saņemšanas iespēju informācija atrodama atsevišķi pie katras preces Interneta veikalā vai Katalogā.

5.4. Atsevišķos gadījumos, ja pasūtītas vairākas preces vienā pasūtījumā, dažas preces var tik piegādātas atsevišķā sūtījumā. Informācija par to pieejama pie konkrētās preces mājas lapā vai drukātajā Katalogā, vai arī pēc pasūtījuma veikšanas Klientu servisa centra darbinieki sazināsies ar Pircēju un informēs par to, ka pasūtītās preces tiks saņemtas atsevišķos sūtījumos.

5.5. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā telefona numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

5.6. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienesta Kurjeram ir tiesības neizsniegt preces.

5.7. Pircēja pienākums saņemot preci pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti pircējam ir tiesības attiekties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt pārdevēju, lai varētu iespējams ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.

5.8. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar kases čeku / Kvīti un /vai pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.

5.9. SILDI SIA nenes atbildību un nekompensē pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais preču piegādes termiņš tiek kavēts. Ja, plānotais preču piegādes termiņš kavējas un pircējs nevēlas vairs gaidīt preču piegādi, tad Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma par to paziņojot Pārdevējam. Šajā gadījumā, pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar Pircēju vienojies atsevišķi par citiem preču piegādes termiņiem.

6. PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE

6.1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

6.2. Preces attēlojums Interneta veikalā un drukātajā Katalogā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. SILDI SIA negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

6.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

6.4. SILDI SIA saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. Precēm garantijas laikā un pēc tā atbilstoši preču izgatavotāju sniegtajiem garantijas un šiem Noteikumiem tiek nodrošināta apkalpošana preces ražotāja autorizētajos servisa centros, kuri norādīti preces pavaddokumentācijā. Preces garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas noteikumi atrodami www.AC24.LV sadaļā “Garantija un Atteikuma tiesības”.

7. PUŠU SAISTĪBAS UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā vai uz vietas Atbalss ielā 6, Rīgā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam SILDI SIA. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu SILDI SIA, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir iepazīties ar attiekuma tiesībām www.AC24.LV interneta veikala mājas lapā sadaļā “Garantija un Atteikuma tiesības”.7.2. Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām peronām nav attiecināmas Atteikuma tiesības.7.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SILDI SIA ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

7.4. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem

7.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties AC24.LV norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals AC24.LV jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai AC24.LV darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja AC24.LV piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.

7.6. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala AC24.LV vai izmantojot Katalogu veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

7.7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

7.8. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. SILDI SIA ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

7.9. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

 

Bez SIA „SILDI“ atļaujas aizliegts kopēt un izplatīt mājas lapā iekļauto informāciju.

PIRKUMU GROZS

close